Menu
Polecamy

Kredyt AGRO

  • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą
  • na inwestycje -  zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup maszyn, urządzeń, pojazdów ( z wyłączeniem samochodów osobowych), samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, rozbudowa i modernizacja budynków gospodarskich, z wyłączeniem zakupu gruntów
  • Korzystne oprocentowanie
  • Okres kredytowania do 10 lat
  • Minimalny wkład własny w finansowaniu inwestycji
  • Możliwość karencji w spłacie kapitału
  • Indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów
  • Dogodne formy zabezpieczeń