Menu
Polecamy

SGB Leasing

SGB Leasing jest specjalnie opracowanym produktem skierowanym do klientów Banków Spółdzielczych:

  •  dostosowuje warunki do specyfiki i profilu naszych klientów;
  •  uwzględnia dotychczasową współpracę z Bankiem i historię kredytową każdego klienta;
  •  ogranicza procedury do niezbędnego minimum;
  •  wystarczająca jest tylko aktualizacja dokumentów będących w posiadaniu Banku;
  •  dopuszcza negocjacje i indywidualizuje ofertę na każdym etapie transakcji;
  •  specjalne warunki dla stałych i rzetelnych klientów naszego Banku.

Cechy leasingu:

szybkie pozyskanie środków trwałych oraz czerpanie zysków z ich użytkowania bez inwestowania własnych środków pieniężnych;

  • w trakcie trwania umowy firma wypracowuje za pomocą wyleasingowanego środka fundusze na pokrycie rat leasingowych;
  • raty leasingowe, jak i wszystkie wydatki związane z użytkowaniem środka, mogą być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów użytkownika;
  • warunki finansowe są dostosowane ściśle do przewidywanych możliwości korzystającego np.: sezonowej działalności;
  • zobowiązania z tytułu umowy leasingowej mają charakter pozabilansowy i nie powodują zmniejszenia zdolności kredytowej.

Proponujemy Państwu leasing na:

Wiecej informacji można uzyskać w placówkach Banku Spółdzielczego w Kowalu.