Menu
Polecamy
2018-04-23

Zebrania Grup Członkowskich

TERMINARZ

ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W KOWALU NA 2018 ROK

Grupa Członkowska

Miejsce zebrania

Termin zebrania

Godzina zebrania

Obsługujący

 Gmina Baruchowo

Gimnazjum w Baruchowie

  10.05.2018     (czwartek)

1100

Rada Nadzorcza Zarząd

Gmina Fabianki

Oddział Banku w Szpetalu Górnym

   11.05.2018   (piątek)

1100

Rada Nadzorcza Zarząd

Gmina Choceń

Centrum Kultury  w Choceniu

  15.05.2018   (wtorek)

1100

Rada Nadzorcza Zarząd

Gmina Kowal

Remiza OSPw Kowalu

  16.05.2018   (środa)

1000

Rada Nadzorcza Zarząd

Gmina Koneck

Dom Kultury w Konecku

  17.05.2018   (czwartek)

1100

Rada Nadzorcza Zarząd

MiastoKowal

Remiza OSPw Kowalu

18.05.2018r.   (piątek)

1500

Rada Nadzorcza Zarząd

Miasto i Gmina Lubień Kujawski

Centrum Kultury
w Lubieniu Kujawskim

   21.05.2018   (poniedziałek)

1100

Rada Nadzorcza Zarząd