Menu
Polecamy
2018-05-22

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie)
Bank Spółdzielczy w Kowalu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

  1. Administrator danych

Administratorem danych jest Bank Spółdzielczy w Kowalu z siedzibą przy ul. marsz. Józefa  Piłsudskiego 42, 87-820 Kowal wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135752, NIP 888-00-15-735, REGON 000495504, numer telefonu +48 54 284-22-03(z telefonów komórkowych lub z zagranicy), email: sekretariat@bskowal.pl, zwany dalej „Bankiem”.

  1. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bskowal.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Prosimy o zapoznanie się z całą treścią  informacji zamieszczoną w załączniku 

pdfInformacja o przetwarzaniu danych osobowych