Menu
Polecamy

Kredyt EKO!

Kredyt EKO!

Możliwość kredytowania przedsięwzięć w zakresie:

 • zakupu instalacji fotowoltaicznych;
 • zakupu: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakupu materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycia kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakupu materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakupu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakupu materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycia kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakupu sprzętu AGD A+++;
 • zakupu i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

 

Zalety naszego Kredytu EKO!:

 • niskie oprocentowanie WIBOR 3M + marża 2.99%,
 • prowizja 0,5 %*,
 • długi okres kredytowania nawet do 7 lat,
 • kwota kredytowania do 50 000 zł,
 • indywidualne podejście do każdego klienta,
 • spłaty w ratach malejących,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
 • brak ograniczeń dotyczących udziału wkładu własnego w ogólnym koszcie inwestycji,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • proste procedury.

♻️Bądźmy EKO❗️♻️

* 0,5% od kwoty przyznanego kredytu, nie mniej niż 100,00 zł

 • dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Kowalu wraz z kartą debetową oraz elektronicznym kanałem dostępu do konta, którzy będą utrzymywać w/w usługi przez cały okres kredytowania,
 • lub osób, którzy łącznie z zawarciem umowy kredytowej „Kredyt EKO!” otworzą i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy wraz z kartą debetową oraz elektronicznym kanałem dostępu do konta.

prowizja 5,00% , nie mniej niż 100,00 zł. w przypadku niespełnienia powyższych warunków.

Promocja obowiązuje do 31 stycznia 2021r.

 

Sprawdź swoją zdolność kredytową

 

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego Kredyt EKO! wyliczona na dzień 24.08.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 4,93% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 38317,76zł, całkowita kwota do zapłaty 44.630,71 zł, oprocentowanie zmienne 3,24% w skali roku, całkowity koszt kredytu 6.312,95 zł (w tym prowizja 1915,89 zł , odsetki 4.397,06 zł, ubezpieczenie 0.00 zł), w 84 miesięcznych ratach malejących.

Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.