Menu
Polecamy

Ułatwiamy

Umożliwiamy zawieszenie rat kredytowych

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Kowalu umożliwia klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom odłożenie terminu spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu o 6 miesięcy - maksymalnie do 30 września 2020 roku.

Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie z wybraną placówką Banku oraz przesłać uproszczony wniosek na skrzynkę mailową Banku -  wnioski@bskowal.pl .

Wniosek o zawieszenie spłat zobowiązań -  klient indywidualny

Wniosek o zawieszenie spłat zobowiązań - klient instytucjonalny

Po otrzymaniu wniosku Bank skontaktuje się z Klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia. Klient nie musi dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów, nie ponosi też żadnych dodatkowych opłat.

Telefony kontaktowe:

Oddział Kowal  telefon :  54 284 22 03

Oddział Baruchowo    telefon :  54 284 56 21

Oddział Choceń telefon :  54 284 65 57

Oddział Czerniewice telefon :  54 284 22 29

Oddział Koneck  telefon :  54 272 20 13

Oddział Lubień Kujawski  telefon :  54 284 30 64, 54 284 30 12 

Oddział Szpetal Górny  telefon :  54 237 12 01

 

Adres e-mail: wnioski@bskowal.pl