Menu
Polecamy

Informacje

Formularz dla kandydatów do Rady Nadzorczej 

Kandydaci do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu proszeni są o wypełnienie i dostarczenie do Banku wymaganych formularzy.

pobierz wersje edytowalną  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych osobowych ( IOD )

tel: 542842203 w 141, e-mail iod@bskowal.pl

pdfInformacja o przetwarzaniu danych osobowych
pdfOpis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Kowalu
pdfSystem ochrony instytucjonalnej IPS
pdfInformacja dla Posiadaczy rachunku - zapis na wypadek śmierci
pdfPolityka zarządzania konfliktami interesów

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W związku ze zmianami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przekazujemy informację o zasadach funkcjonowania systemu gwarantowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Informacje wynikające z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym:

pdfGwarancja bezpieczeństwa depozytów

 

 Sprawozdanie Finansowe 

 

pdfSprawozdanie finansowe za 2019 r.
pdfSprawozdanie finansowe za 2020 r.
pdfSprawozdanie finansowe za 2021 r.
pdfSprawozdanie finansowe za 2022 r.
pdfSprawozdanie finansowe za 2023 r.

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku

pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2010 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2011 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2012 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2013 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2014 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2015 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2016 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2017 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2018 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2019 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2020 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2021 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2022 r.
pdfSytuacja ekonomiczno-finansowa 2023 r.

 

Wskaźniki referencyjne

Zgodnie z przepisami BMR w bankach przygotowano plany awaryjne na wypadek zaprzestania publikacji lub istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego. Plany ustalają postępowanie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umów, w których wykorzystano dany wskaźnik.

Jeżeli w danej umowie znajdują się postanowienia wynikające z planów awaryjnych, będą one stosowane w momencie zaprzestania opracowywania ww. wskaźnika.

pdfPakiet inforomacyjny

 

Rejestr partnerów

Bank Spółdzielczy w Kowalu niniejszym zawiadamia, działając zgodnie z art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności

pdfInformacja o przedsiębiorcach którzy mają dostęp do informacji chronionych

Zmiany w regulaminach

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zmianami w regulaminach obowiązującymi od 01 czerwca 2024 r.

pdfPismo informacyjne dla klienta
pdfZał. nr 1 do pisma – Wykaz zmian w „Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”
pdfZał. nr 2 do pisma - Wykaz zmian w „Regulaminie udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Kowalu”
pdfZał. nr 3 do pisma - Wykaz zmian w „Regulaminie funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych”
pdfZał. nr 4 do pisma - Arkusz informacyjny dla deponentów BFG