Menu
Polecamy
2020-06-08

Migracja z bankowości KORPORACYJNE do SGB24 BIZNES

Zgodnie z dostarczonym do Państwa pismem zawierającym niezbędne informacje i harmonogram migracji ,  w dniu 21-06-2020 r.  nastąpi przeniesienie  klientów z bankowości KORPORACYJNE do SGB24 BIZNES

Proces migracji dotyczy tylko klientów których termin wyznaczony był na dzień 14-06-2020. Pozostali klienci migrowani będą w wyznaczonych indywidualnych terminach.

Przypominany, że po zmianie na nową bankowośći SGB24 BIZNES  dostęp do starej bankowości KORPORACYJNE nie będzie możliwy. 

Zachęcamy do zapoznania się z "Przewodnikiem dla klienta - SGB24 BIZNES" oraz krótkimi filmami instruktażowymi zamieszczonymi na pod adresam https://www.bskowal.pl/5/pomoc