Menu
Polecamy

Kantor SGB

Kantor SGB szybka wymiana walut przez bankowość elektroniczną SGB24 i bankowość mobilną SGB Mobile!

 

Korzystaj z możliwości wymiany walut przez SGB24 i SGB Mobile:

  • wymieniaj walutę szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu,
  • korzystaj ze smartfona, tabletu lub komputera.

Oferujemy:

  • atrakcyjne kursy oferowanych walut,
  • intuicyjny serwis transakcyjny,
  • możliwość wymiany online w godzinach dostępności usługi,
  • natychmiastową realizację transakcji,
  • możliwość zlecenia transakcji na Twoich warunkach, z datą przyszłą, po określonym kursie.

 

Kantor SGB:

Usługa wymiany walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych posiadających jednocześnie rachunek w PLN z dostępem przez bankowość elektroniczną SGB24 lub bankowość mobilną SGB Mobile. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej. Oferujemy również możliwość zlecenia wymiany waluty po ustalonym przez Ciebie kursie z datą przyszłą, jeśli kurs osiągnie wskazaną wartość, do wskazanej w zleceniu daty. Aby korzystać z Kantoru SGB złóż wniosek w bankowości elektronicznej SGB24 lub w naszych placówkach.

 

Rachunki walutowe:

Bank prowadzi rachunki w walutach wymienialnych EUR, USD i GBP oraz oferuje przeprowadzanie rozliczeń za ich pośrednictwem.

 

Karta walutowa:

Do rachunków walutowych oferujemy międzynarodowe karty walutowe z funkcją zbliżeniową. Karta walutowa wydawana jest do rachunków oszczędnościowych dla klientów indywidualnych oraz do rachunków rozliczeniowych dla klientów instytucjonalnych prowadzonych w EUR, USD i GBP.

 

Usługa Kantor SGB jest dostępna w dni robocze od 09:00 do 15:00.

Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi Kantor SGB w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych.

Maksymalna suma wszystkich operacji odpowiednio dla transakcji kupna i dla transakcji sprzedaży walut w czasie rozszerzonym, wynosi dla transakcji w:

1) EUR - 20.000,00 EUR;

2) USD - 7.000,00 USD;

3) GBP -  5.000,00 GBP.

Maksymalna kwota pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 10.000,00 zł lub równowartość tej kwoty w walucie, wyliczonej wg kursu prezentowanego w Kantorze SGB.