Menu
Polecamy

Kredyt w rachunku bieżącym

  • Finansowanie bieżącej działalności
  • Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej
  • Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jednocześnie automatyczne odnowienie się kwoty limitu o kwotę dokonanej spłaty
  • Udzielany na 12 miesięcy, z możliwością odnowienia, a w przypadku zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki  na okres 3 lat
  • Niskie koszty – odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt
  • Brak prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu
  • Dogodne formy zabezpieczeń