Menu
Polecamy

Konto TAK!

Powiedz TAK! nowoczesności, otwórz nowe Konto TAK!

  • 1 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za nowoczesną kartę debetową, jeżeli zapłacisz nią przynajmniej raz w miesiącu
  • 0 zł za wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce
  • 0 zł za wypłaty z niemal 4 tys. bankomatów SGB  
  • 1 zł za wypłatę gotówki w bankomatach obcych i  na terytorium EOG(poza Szwajcarią )
  • dostęp do bankowości elektronicznej
  • płatności mobilne BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay

 

Oferta przeznaczona dla  klientów do 30 roku życia.

Po ukończeniu 30 roku życia Posiadacz rachunku ma obowiązek w terminie 3 miesięcy dokonać zmiany rachunku Konto TAK! na inny z oferty Banku. Po tym terminie  Bank ma prawo zamienić Konto TAK! na ROR. Posiadacz rachunku może posiadać jeden rachunek Konto TAK!, przy czym nie ma możliwości zamiany dotychczas posiadanego ROR na Konto TAK!.

Szczegóły oferty w placówkach Banku Spółdzielczego w Kowalu.

 

 

pdfDokument dotyczący opłat - Konto TAK!