Menu
Polecamy

Rachunek Walutowy

Rachunek Walutowy przeznaczony jest dla osób posiadających oszczędności w obcej walucie lub otrzymujących środki pieniężne z zagranicy. 

Do otwarcia rachunku walutowego wystarczy tylko dokument tożsamości.

  Posiadającym Rachunek Walutowy gwarantujemy:

  • bezpłatne otwarcie,
  • dostępność gromadzonych środków na każde żądanie,
  • możliwość wysyłania i otrzymywania międzynarodowych przekazów pieniężnych,
  • możliwość dokonywania gotówkowych i bezgotówkowych transakcji kupna/sprzedaży walut obcych,
  • prowadzenie rachunku w walutach EUR,  USD, GBP,
  • środki na rachunku objęte są 100% gwarancją BFG do wysokości 100 000 EUR

  Dokument dotyczący opłat